U-jazdowski Kino

Kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

* artystyczny film fabularny (w tym prezentacje monografii autorskich, kinematografii narodowych) 
* eksperymentalne kino polskiej i światowej awangardy
* sztuka wideo (video-art)
* filmy krótkometrażowe
* kino niefabularne (w tym animacja, dokument)
* program dla dzieci i program edukacyjny dla szkół
* filmy o sztuce

Repertuar
www.u-jazdowski.pl/kino

Rezerwacje
(022) 628 12 71 wew. 135
www.u-jazdowski/pl/kino

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Jazdów 2, 00-467 Warszawa