Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

25 września 1927 r. w Warszawie został otwarty dom Związku Zawodowego Kolejarzy przy
ul. Czerwonego Krzyża 20.
5 października 1928 r. poematem C. K. Norwida „Wanda” i „Prologiem” J. Słowackiego otwarto stały teatr o nazwie Ateneum.

Po śmierci dyrektora Janusza Warmińskiego, w 1996 roku, dyrektorem Teatru Ateneum został Zbigniew Libera, a na stanowisko dyrektora artystycznego powołano Gustawa Holoubka. Gustaw Holoubek kontynuował najważniejsze tradycje Ateneum: zespół doskonałych aktorów. Domeną Ateneum spod znaku Gustawa Holoubka był repertuar klasyczny i kameralne sztuki współczesne. Po śmierci Gustawa Holoubka przez trzy sezony dyrekcję artystyczną piastowała reżyserka Izabella Cywińska.

Od czerwca 2011 dyrektorem artystycznym jest reżyser Andrzej Domalik.