Sztuka Nowa

Naszym celem jest wspieranie wartościowych działań i zjawisk artystycznych.

Stwarzamy możliwości zaistnienia młodych twórców, grup, ciekawych projektów, zarówno na terenie Polski jak i za granicą.
Staramy się, aby inicjatywy przez nas prezentowane utrzymywały wysoki poziom artystyczny, kreowały nowe jakości w sztuce, nawiązywały istotny dialog społeczny.

Naszym obszarem zainteresowań jest przede wszystkim teatr, film i sztuki plastyczne.

Członkami Stowarzyszenia Sztuka Nowa są aktorzy, animatorzy kultury, poeci, fotografowie.