Otwarta Pracownia Jazdów

Otwarta Pracownia Jazdów to miejsce spotkań i dyskusji, prelekcji, wystaw, a także pracy warsztatowo-projektowej społeczności akademickiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. To przestrzeń otwarta dla mieszkańców Warszawy z misją popularyzacji wiedzy o architekturze i historii naszego miasta, a także interdyscyplinarnej dyskusji nad jej przyszłością.

Otwarta Pracownia Jazdów mieści się w fińskim domku przy ul. Jazdów 3/6. Jego gospodarzami są Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury PW oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Domek jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne dzięki udostępnieniu przez Dzielnicę Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.