Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Z dniem 1 stycznia 2018 roku, dotychczasowe muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie stało się oddziałem Muzeum Łazienki Królewskie. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa to unikatowe na skalę europejską muzeum o profilu przyrodniczo-historycznym, które łączy i w oryginalny sposób prezentuje problematykę łowiecką i jeździecką.

Muzeum działa na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie w budynku Koszary Kantonistów (zbudowanych w latach 1826-1828) oraz w pochodzącej z lat 1825-1826 Stajni Kubickiego.

Muzeum posiada zbiory liczące około 10 tysięcy obiektów z Polski i Europy Zachodniej, datowane na połowę XIX wieku i na wiek XX: trofea łowieckie, akcesoria myśliwskie, broń białą, meble, powozy, dokumenty, judaika, fotografie, bogaty zbiór biblioteczny oraz związane z tematyką łowicką i jeździectwem malarstwo, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne.

W budynku głównym Muzeum (Koszary Kantonistów, zw. też Koszarami Inwalidów) obejrzeć można stałe wystawy przyrodnicze ukazujące, często rzadkie lub zagrożone, zwierzęta i ptaki polskie oraz faunę egzotyczną.

W Muzeum są także interesujące ekspozycje historyczne. Możemy obejrzeć Polski salon myśliwski XIX/XX wieku prezentujący trofea i przedmioty sztuki, często dzieła wybitnych artystów, związane z myśliwską kulturą polskiego dworu dawnej Rzeczypospolitej.

W Powozowni im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego prezentowane są pojazdy konne oraz akcesoria jeździeckie i zaprzęgowe. Muzeum jako oddział prowadzi działalność wystawienniczą i badawczą.

Na terenie Muzeum prowadzone są wszechstronne zajęcia edukacyjne z zakresu przyrody, hipologii i historii, organizowane są tu wystawy czasowe, wykłady, spotkania ze znawcami tematu, pokazy slajdów, lekcje muzealne.

Zwiedzający mogą skorzystać z czytelni. Ekspozycje są w pełni klimatyzowane, a parter budynku głównego Muzeum i Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych.