Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – instytucję kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego powołano 10 lat temu. Nową instytucję dla nowego województwa. Początek naszej działalności to odnajdywanie: odnajdywanie siebie – gdyż MCKiS utworzono w oparciu o trzy inne instytucje kultury oraz odnajdywanie przestrzeni pracy i współpracy – bowiem w skład województwa mazowieckiego weszły ziemie siedmiuwojewództw.

Co roku jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami blisko 600 pojedynczych wydarzeń kulturalnych (w tym 100 wystaw sztuki i przedsięwzięć plastycznych), współpracujemy ze 100 instytucjami kultury. W 2008 roku uczestniczyliśmy w 130 projektach: przedsięwzięciach wielodniowych, wielomiesięcznych i całorocznych; festiwalach i konkursach, cyklach koncertów i projektach interdyscyplinarnych, stałej pracy galerii sztuki i edukacji ustawicznej. Opublikowaliśmy 15 wydawnictw – drukowanych i multimedialnych.

Dzisiaj uważamy, że nasze poszukiwania zostały uwieńczone sukcesem: działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie.

Ciągle szukamy. Gra słów naszego hasła promocyjnego Kto sztuka nie błądzi – oddaje przeświadczenie, że kto szuka sztuki, ten ją znajdzie. A wtedy nie zbłądzi…