Kordegarda

Konstanty A. Jeleński śledząc przemiany sztuki współczesnej, zauważał dziwną tendencję. Zdaniem eseisty działo się coś, co powodowało wrażenie „… jakby sztuka była tylko obrazem na ścianie, literatura – książką na półce, a nie wymiarem rzeczywistości”. Chcemy przywrócić sztuce ten zapomniany wymiar. Jak jednak pogodzić bezinteresowność i egocentryzm sztuki ze społecznym zaangażowaniem? Wydaje się, że nie wystarczy już dziś prosty podział na edukację i uczestnictwo, na panele i warsztaty, na twórców i odbiorców. Kordegarda ma stać się przestrzenią, w której tego rodzaju podziały zanikną tak jak zanikają we współczesnym świecie. Chcemy nie tylko proponować własne projekty, ale współtworzyć nowoczesną przestrzeń, w której edukacja staje się uczestnictwem, a wykład dyskusją.