Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Powołany w 2003 roku Instytut Teatralny zajmuje się dokumentacją, animacją i promocją życia teatralnego w Polsce.

Instytut dokumentuje życie teatralne w Polsce prowadzi E-TEATR.PL – jeden z najchętniej czytanych portali kulturalnych w Polsce. Ogłasza konkursy, zaprasza na otwarte wykłady i seminaria, wspiera działalność badawczą i edukacyjną, promuje i animuje życie teatralne w Polsce. Wydaje książki, prowadzi bibliotekę i księgarnię teatralną PROSPERO.