Iluzjon Filmoteki Narodowej

Iluzjon – kino Filmoteki Narodowej. Tu odkryjesz klasykę filmową prezentowaną w retrospektywach, cyklach tematycznych, przeglądach, wystawach, spotkaniach z twórcami filmowymi i festiwalach (od 2003 r. – Święto Niemego Kina).

Iluzjon Filmoteki Narodowej, zwany również Muzeum Sztuki Filmowej, rozpoczął swą działalność w marcu 1956 roku, jako klub „Iluzjon” przy Archiwum Filmowym w Warszawie.