Dom Kultury TuPraga

Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:
* zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów,
* spotkania, warsztaty, koncerty, wystawy,
* oferta zajęć dla osób niepełnosprawnych.