1 Piętro

1Piętro to miejsce realizacji przedsięwzięć, w których człowiek jest traktowany jako osoba, podmiot rozwoju kultury we wszystkich jej wymiarach. 1Piętro to nie tylko przestrzeń fizyczna, ale przede wszystkim miejsce inspirowania i wspierania twórczych inicjatyw. Miejsce spotkań ludzi, którzy chcą w sposób aktywny reagować na wyzwania współczesności oraz przełamywać bierność, czego niedościgłym wzorem był i jest bł.Jan Paweł II.

1Piętro to także miejsce spotkania i dialogu. Pamiętając o słowach bł. Jana Pawła II, że „(…) odmienność, uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać – dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku – źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia”, chcemy  pomagać  zrozumieć otaczający nas świat.  Wiemy, że zrozumienie wymaga rozmowy, a rozmowę najlepiej zacząć od spotkania. Dlatego jesteśmy.