Irena Santor proponuje – „Chodź na kawę Warszawo”

Trwają w Warszawie nagrania do teledysku najnowszej piosenki Ireny Santor – „Chodź na kawę Warszawo”. W projekcie biorą udział wieloletni przyjaciele wokalistki oraz młodzi artyści, którym Irena Santor dopinguje. Zobaczymy takie znane osobistości, jak: Ur­szu­la Du­dziak, Mela Ko­te­luk, Ali­cja Ma­jew­ska, Mar­ce­li­na, Ania Ołdak (ze­spół MoMo), Alan An­dersz, Eldo, Igor Her­but (ze­spół LemON), Paweł Kró­li­kow­ski, Dawid Kwiat­kow­ski, Ro­mu­ald Lipko, Pel­son, Mi­chał Rudaś, Je­re­mi i Artur Si­kor­scy, Mu­niek Stasz­czyk, Zbi­gniew Wo­dec­ki, Grupa Mo­Car­ta.

„Chodź na kawę War­sza­wo” to sin­giel za­po­wia­da­ją­cy album „Zmy­śle­nia”. Pre­mie­ra płyty za­pla­no­wa­na jest na 10 czerw­ca.

Pro­duk­cją sin­gla – Ro­mu­ald Lipko

Tekst – Jacek Cygan