ZNAJOMY JĘZYK OBCY. Dyskusja o roli języków we współczesnym świecie

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele słów używanych przez nas na co dzień funkcjonuje również w innych językach? 21 września 2017 o godzinie 17:30 zapraszamy na dyskusję panelową na temat podobieństw i związków między językami europejskimi. 

Blisko 6000 polskich słów ma francuski rodowód, poziom wzajemnego rozumienia języka mówionego Polaków i Słowaków wynosi około 41%, a ok. 75% słów współczesnego angielskiego pochodzi z języka francuskiego lub łaciny.

W dyskusji wezmą udział:

Prof. dr hab. Hanna Komorowska, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Anglistyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

– Prof. dr hab. Władysław Miodunka, założyciel Katedry Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki UJ oraz jej kierownik (2005 – 2014)

Prof. dr hab. Przemysław E. Gębal, Kierownik Zakładu Glottodydaktyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, pracownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego UJ

 

Uczestnicy rozmowy będą zastanawiać się, na ile leksyka i pewne struktury gramatyczne są nam znane w europejskich językach poprzez znajomość języka ojczystego i na ile to wspólne dziedzictwo ułatwia naukę kolejnego języka; jak języki wzajemnie się przenikają oraz o roli zapożyczeń.

Kolejnym ważnym tematem, który zostanie poruszony, jest rola języka angielskiego jako nowej lingua franca oraz pytanie, na ile język angielski, który służy do globalnej komunikacji, odszedł już od standardów, a na ile jest to nadal angielski? Jakie są tendencje i czy można temu przeciwdziałać? Uczestnicy dyskusji porozmawiają też o znajomości języków obcych wśród Polaków w świetle najnowszych badań i planowanych publikacji.

UWAGA: wstęp wolny po elektronicznym potwierdzeniu obecności do 20.09 na adres: norbert.bajan@warschau.goethe.org

Znajomy język obcy – to hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Języków! Podczas spotkania przedstawimy także krótko program Europejskiego Dnia Języków. Więcej informacji i program wydarzeń: www.edj.org.pl oraz www.facebook.com/EDJ.fb

Organizatorzy: Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej EUNIC-Warszawa oraz EUNIC-Kraków, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, Urząd Miasta Częstochowy