X. Festiwal Tańca Zawirowania | Fuera de Campo

Punktem wyjścia w spektaklu jest ciało i ruch. Taniec staje się wehikułem do dotarcia głębiej,  do sensu i znaczeń relacji obserwowanych z zewnątrz. Wszystko po to, aby opowiadać za pomocą obrazów, które porzuciły swoje ramy. Fuera de campo to spektakl o samotności jednostki, podejmowaniu próby wchodzenia w interakcje, kończące się jednak rozpadem więzi. Fuera de campo – poza kadrem – to znaczy w polu widzenia, ale nie działania. Działania, które mogłoby zmienić znaczenie obrazu i słowa. Każda decyzja coś oznacza, implikuje, że coś za nią stoi. Obraz sugeruje, że stoi za nim decyzja, wykluczająca inne obrazy i inne punkty odniesienia.

Choreografia: Daniel Abreu (Hiszpania)

Tańczą: Bartosz Figurski, Elwira Piorun, Karolina Kroczak, Szymon Osiński