Wystawa: Stano Filko w Zachęcie

Kolejne warianty nazwiska Stana Filki FILKO – FYLKO – PHYLKO (i późniejsze VIRTUAL FILKO) odpowiadały różnym etapom jego życia, których cezury wyznaczyły ważne daty zarówno w życiu politycznym, jak i osobistym. Istotnym elementem „legendy artysty” są także doświadczenia śmierci klinicznej (w 1945 i 1952 roku). Jego biografia tym samym stała się częścią większego projektu artystycznego składającego się na dzieło totalne, jakim jest twórczość Filki. Jej materią jest również archiwum artysty, którego nieprzerwane od kilku dziesięcioleci porządkowanie i klasyfikowanie stało się jego obsesją.

Stano Filko to jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych na świecie artystów słowackich, a wystawa w Zachęcie jest pierwszą tak obszerną prezentacją jego twórczości w Polsce. Na arenie międzynarodowej stał się znany w drugiej połowie lat 60. za sprawą pionierskich realizacji environment. Ostatni tego typu projekt zrealizowany w 1970 roku – przestrzenna instalacja Oddech (znana też jako Wiatr lub Pneumatyczne serce) – stanowi centralny punkt ekspozycji. Składają się na nią głównie prace z okresu poprzedzającego emigrację artysty do Stanów Zjednoczonych w 1982 roku, m.in. najbardziej znana seria druków i obiektów Asocjacje wykorzystująca utopijne projekty urbanistyczne czy dokumentacja serii konceptualnych działań HAPPSOC (happy society). Te ostatnie obejmowały swym zasięgiem miasto, kraj, a nawet cały glob ziemski. Inspirowana podbojem kosmosu twórczość Filki stanowiła ironiczną grę z językiem zimnowojennej propagandy, a jednocześnie manifestację nieograniczonej wolności artysty kontestującego system totalitarny.

Prezentowane na wystawie kolaże, instalacje, wideo oraz dokumentację environments i happeningów pochodzą ze zbiorów Słowackiej Galerii Narodowej, a także z kolekcji prywatnych i archiwum artysty.