Wykład: „Pracownia malarza. U Aleksandra Gierymskiego”

Pracownia malarza. U Aleksandra Gierymskiego – wykład, Agnieszka Bagińska, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 MNW

„Pracownia była wspaniała jako wyraz talentu – bez żadnej meskinerii, bez bibelotów i dywanów, była dostatnia, przepełniona, ale tylko talentem i osobowością malarza” – pisał o atelier Aleksandra Gierymskiego Stanisław Witkiewicz. Wykład będzie poświęcony monachijskim i warszawskim pracowniom artysty. Mimo że zachowało się niewiele przekazów ikonograficznych na temat tych miejsc, istnieje kilka opisów, które pozwalają na częściowe odtworzenie ich wyglądu, atmosfery i metod pracy malarza. Atelier malarza zostanie przedstawione na tle innych pracowni polskich artystów tworzących w tym samym czasie w Monachium i w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Warszawie wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie realizuje wspólnie projekt BRACIA GIERYMSCY, w ramach którego zaprezentowane zostaną dwie wystawy wybitnych polskich artystów: Aleksandra Gierymskiego (w Muzeum Narodowym w Warszawie) i jego starszego brata Maksymiliana Gierymskiego (w Muzeum Narodowym w Krakowie). Obie wystawy stwarzają wyjątkową okazją do podjęcia dyskusji na temat twórczości braci Gierymskich, ich roli w rozwoju sztuki i wzajemnych relacji.

Na wystawie warszawskiej zaprezentowana zostanie niemal cała dostępna spuścizna Aleksandra Gierymskiego – ok. 120 obrazów i szkiców olejnych, ok. 70 rysunków, jeden szkicownik, a także blisko 110 drzeworytów wykonanych według rysunków Gierymskiego oraz zespół fotografii modeli pozujących artyście. Większość prac pochodzi ze zbiorów MNW, pozostałe wypożyczono z osiemnastu muzeów polskich, dwóch instytucji zagranicznych oraz z wielu kolekcji prywatnych. Jest to pierwszy po 76 latach tak wszechstronny i kompletny pokaz dorobku artystycznego malarza.

wstęp wolny