Wykład: „Aleksander Gierymski – poeta światła”

Wykład przybliży biografię i artystyczne poszukiwania młodszego z braci Gierymskich. Prelekcje, prowadzone przez historyków sztuki Urszulę Król i Przemysława Głowackiego, wprowadzą w problematykę wystawy – pierwszego od 1938 roku tak wszechstronnego pokazu dorobku artysty.

Muzeum Narodowe w Warszawie wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie realizuje wspólnie projekt BRACIA GIERYMSCY, w ramach którego zaprezentowane zostaną dwie wystawy wybitnych polskich artystów: Aleksandra Gierymskiego (w Muzeum Narodowym w Warszawie) i jego starszego brata Maksymiliana Gierymskiego (w Muzeum Narodowym w Krakowie). Obie wystawy stwarzają wyjątkową okazją do podjęcia dyskusji na temat twórczości braci Gierymskich, ich roli w rozwoju sztuki i wzajemnych relacji.

Na wystawie warszawskiej zaprezentowana zostanie niemal cała dostępna spuścizna Aleksandra Gierymskiego – ok. 120 obrazów i szkiców olejnych, ok. 70 rysunków, jeden szkicownik, a także blisko 110 drzeworytów wykonanych według rysunków Gierymskiego oraz zespół fotografii modeli pozujących artyście. Większość prac pochodzi ze zbiorów MNW, pozostałe wypożyczono z osiemnastu muzeów polskich, dwóch instytucji zagranicznych oraz z wielu kolekcji prywatnych. Jest to pierwszy po 76 latach tak wszechstronny i kompletny pokaz dorobku artystycznego malarza.

wstęp wolny