Wycieczka do Domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw i Element Talks z wielką radością zapraszają na wycieczkę do wyjątkowego muzeum – Domu Hansenów, do którego dostęp, ze względu na trwające prace konserwatorskie, ogranicza się do zaledwie kilkuset zwiedzających rocznie.

Drewniany dom, położony na Mazowszu, w malowniczym starorzeczu Bugu, jest przestrzennym manifestem idei Formy Otwartej, którą Oskar Hansen, polski członek Team 10, uczynił osią swojej twórczości architektonicznej.

Dom, budowany od 1968 roku, w pełni wyrażał te idee, będąc jedną z niewielu prac Hansenów zrealizowanych zgodnie z ich życzeniem, bez ograniczeń narzucanych przez socjalistyczny przemysł budowlany. Czasoprzestrzenna architektura płynnie łącząca wnętrze i zewnętrze zawierała w sobie pierwiastek zmiany, łatwo adaptując się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Budowana jako rama dla życia, ożywa wraz z obecnością ludzi.

Szczególną atmosferę domu współtworzą ślady działalności i pasji jego mieszkańców – umieszczone wokół domu instrumenty dydaktyczne do nauki podstaw kompozycji; stalowa struktura z biennale w Wenecji z 1977 roku, po której pnie się winorośl i drewniany gołębnik, który, jak uważała Zofia Hansen, był najdoskonalszym dziełem jej męża.

Od 2014 roku Dom znajduje się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a pod koniec 2017 roku stał się oddziałem Muzeum. Oprowadzanie składać się będzie ze zwiedzania wnętrza domu, ogrodu, gołębnika oraz spaceru nad Bugiem.

Cena biletu zawiera:
▶︎ transport komfortowym autobusem z Warszawy do Szumina i z powrotem
▶︎ bilet wstępu do muzeum
▶︎ oprowadzanie po posiadłości i spacer nad Bug
▶︎ suchy prowiant na drogę ;)