Wojciech Fangor – Krzesła

„Krzesła” to cykl 10 obrazów namalowanych przez Wojciecha Fangora w latach 1993-1994. Wcześniej powstały cykle: „Interfaces Space,” „Obrazy telewizyjne,” „Królowie polscy,” „Wodzowie Indian.” Były to różne formy portretów, które odnosiły się do charakteru zjawisk kulturowych istotnych dla czasu, w którym artysta żył w Stanach Zjednoczonych. 

Wojciecha Fangora interesowało napięcie między tym, co idealne a tym, co fenomenalne. Tym, co wydaje się być doskonałością, a czymś zwykłym, co możemy zobaczyć, znaleźć w świecie przedmiotów nas otaczających. Podziwiał instrumenty muzyczne, dostrzegał w wielu z nich idealność formy. Szukał czegoś podobnego w świecie przedmiotów m.in. takich jak krzesło. Wiemy, że podobnie jak instrumenty, tak i krzesło jest związane z ciałem człowieka, odzwierciedla historyczny i społeczny stosunek do ciała. 

Fangor malując krzesła wskazywał na różnorodność kulturową, na odmienne tradycje stojące za nimi. Malował krzesła, jakby przedstawiał portret zbiorowy, ujawniając cechy i jakości wyróżniające nie tyle przez rysunek, oddający zawsze szczególność obiektu, ile przez formę malarską trafiającą w zawsze inną „swojskość” krzesła zielonego, krzesła czerwonego, krzesła francuskiego, czy amerykańskiego.