Wielkie nazwiska światowego kina: Luis Buñuel

W lutym w Iluzjonie aż 21 spotkań z Luisem Buñuelem – jednym z najważniejszych i najoryginalniejszych twórców w historii europejskiego kina. 

Jego przełomowy, zrealizowany wspólnie z Salvadorem Dalim, krótkometrażowy „Pies andaluzyjski” dał początek filmowemu surrealizmowi, któremu Buñuel pozostał wierny do końca w swojej twórczości. Wychowany został w bardzo religijnej katolickiej rodzinie, czego skutki znalazły wyraz w jego twórczości – często poruszał w niej temat wiary, sacrum i profanum, przez co bywał cenzurowany. Jego filmy wywoływały skandale – tak było m.in. w przypadku „Viridiany”, zawierającej obrazoburczą scenę odwzorowującą „Ostatnią wieczerzę”, zaaranżowaną pośród pijaków i nędzarzy. Buñuel jest autorem jednej z najciekawszych filmowych autobiografii, książki pt. „Ostatnie tchnienie”.

W programie:

-Pies andaluzyjski (Un chien andalou) Francja 1928:
14 lutego 17:00; 23 lutego 18:30

-Nazarin (Nazarin) Meksyk 1958:
4 lutego 18:00; 13 lutego 16:00; 25 lutego 18:00

-Viridiana (Viridiana) Meksyk/Hiszpania 1961:
5 lutego 18:00; 20 lutego 17:00

-Anioł zagłady (El ángel exterminador) Meksyk 1962:
3 lutego 20:00; 16 lutego 20:15; 

-Dziennik panny służącej (Le journal d’une femme de chambre) Francja/Włochy 1964:
11 lutego 18:00; 24 lutego 20:15

-Piękność dnia (Belle de jour) Francja/Włochy 1967:
1 lutego 20:00, 9 lutego 20:00, 15 lutego 20:30

-Tristana (Tristana) Francja/Włochy 1969:
13 lutego 16:00; 24 lutego 18:15

-Dyskretny urok burżuazji (Le charme discret de la bourgeoisie) Francja/Włochy/Hiszpania 1972:
2 lutego 20:15; 11 lutego 20:00; 23 lutego 20:00

-Widmo wolności (Le fantôme de la liberté) Włochy/Francja 1974:
7 lutego 20:15; 16 lutego 18:00

Pełen repertuar: bit.ly/2nqi3SK