Wielka Debata: „Prawda i rola dziennikarza w 1968 roku i teraz”

Trudno dziś wskazać drugi kraj, który byłby tak podzielony jak Polska. Spróbujmy jednak tym razem zrozumieć swoje wzajemne racje, porozmawiajmy. Jak wydarzenia z marca 1968 roku wypływają na polskie społeczeństwo i jaka odpowiedzialność ciąży dziś na dziennikarzach?

8 marca 1968 roku studenci zaprotestowali przeciwko cenzurze i domagali się (między innymi) wolności prasy. Chociaż protest został stłumiony przemocą, aktywność demonstranstrantów ’68 była ważnym preludium dla późniejszych prodemokratycznych ruchów w Polsce.

Dokładnie 50 lat później chcemy porozmawiać o widocznej polaryzacji polskich mediów. Do dyskusji zaproszeni są zarówno dziennikarze, którzy wydarzenia ’68 przeżyli na własnej skórze, jak i ci z nowej generacji, którzy ten czas znają tylko z opowieści.

Seweryn Blumsztajn (1946) był opozycjonistą, który wziął czynny udział w protestach marca ’68. Był zaangażowany w działalność Komitetu Obrony Robotników, w latach 80-tych współtworzył Biuletyn Solidarnościowy w Paryżu. W 1989 roku dołączył do redakcji Gazety Wyborczej.

Janina Jankowska (1939) została nagrodzona za swoją działalność dziennikarską w Polskim Radiu w trakcie roku 1968. Angażowała się w ruchy opozycyjne i – poza „normalną pracą” – współtworzyła podziemne media. Dziś prowadzi swój blog na portalu Salon24.

Jakub Majmurek (1986) jest dziennikarzem Krytyki Politycznej i Gazety Wyborczej. Studiował politologię i filmoznawstwo.

Marcin Makowski (1986) jest dziennikarzem Do Rzeczy i Wirtualnej Polski. Studiował historię i filozofię.

Poglądy polityczne Seweryna Blumsztajna i Janiny Jankowskiej dziś znajdują się na przeciwległych biegunach. Z obojgiem Jakub Majmurek i Marcin Makowski przeprowadzili wywiady, a ich efekty widać w dwóch artykułach, powstałych na bazie odbytych rozmów. 8 marca wszyscy czworo podejmą się dyskusji o doświadczeniach związanych z tym „eksperymentem” oraz porozmawiają o odpowiedzialności jaka ciąży dziś na dziennikarzach oraz ich wpływie na polskie społeczeństwo.

Debata organizowana jest przez Instytut Reportażu we współpracy z projektem Żelazna Kurtyna, który jest holenderską inicjatywą dziennikarską. Gospodarzem wydarzenia jest Nowy Teatr.

Prowadzenie: Agata Szcześniak

http://www.ironcurtainproject.eu/en/

Wystawa Pop-up
Bezpośrednio po debacie odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy What if… the spirit of’68 – today. Pop-up to wędrująca po całej Europie wystawa, która zestawiając przeszłość z teraźniejszością zadaje pytania o to, co stało się z ideałami roku 1968 oraz gdzie możemy dziś odnajdywać ślady “ducha 1968”. Wystawa jest zbiorem autentycznych opowieści osób ze wschodniej i zachodniej Europy należących do pokolenia ’68 oraz prezentacją nowych innowacyjnych pomysłów na to, jaką formę w przyszłości może obrać demokracja. W części interaktywnej zwiedzający konfrontują się ze sprzecznymi, nierzadko kolidującymi ze sobą wartościami demokratycznymi.