Wieczór współczesnej pantomimy na XIV. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Mimu

WIECZÓR WSPÓŁCZESNEJ PANTOMIMY

Wieczór teatralny, który stał się tradycją naszego Festiwalu. Pomyślany jako konfrontacja różnych technik, stylów i form w teatrze pantomimy. Do udziału w prezentacjach zostali zaproszeni artyści pochodzący z różnych miejsc na świecie, którzy zaprezentują charakterystyczne dla ich pracy krótkie formy teatralne. Ten wieczór swój ostateczny kształt nabiera na kilka godzin przed samą prezentacją. Wieczór, w którym zobaczymy kilkudziesięciu artystów będzie spektaklem ukazującym różne oblicza współczesnej pantomimy.

W Wieczorze Współczesnej Pantomimy udział wezmą między innymi:Gregg Goldston (USA),Alexander Neander (Francja), Wolfram Bodecker (Niemcy), Miro Kasprzyk (Słowacja), Grażyna Chmielewska,  Bartłomiej Ostapczuk, adepci Studia Warszawskiego Centrum Pantomimy oraz goście z Czech i Francji.