Wieczór poświęcony Wandzie Dynowskiej

Wieczór poświęcony Wandzie Dynowskiej (1888–1971), pisarce, tłumaczce, popularyzatorce hinduizmu i filozofii indyjskiej, legendarnej postaci łączącej kulturę polska i indyjską, przygotowany przez Włodzimierza Staniewskiego i OPT „Gardzienice”. W programie wykład Włodzimierza Staniewskiego, prezentacja filmu „Final destination” – o poszukiwaniach i odnalezieniu miejsca spoczynku Wandy Dynowskiej (realizacja W. Staniewski, Yana Sistovari), panel z udziałem m.in. prof. Joanny Jurewicz, Krzysztofa Mroziewicza, Sujaty Sett oraz wernisaż wystawy fotogramów Yany Sistovari i Włodzimierza Staniewskiego z wyprawy indyjskiej, poświęconych Wandzie Dynowskiej.

Program:

18.00: Wykład mistrzowski Włodzimierza Staniewskiego
18.45: projekcja filmu „Final destination” w reż. Włodzimierza Staniewskiego
19.15: panel z udziałem prof. Joanny Jurewicz, Sujaty Sett, Yany Sistovari, prof. Marii Krzysztofa Byrskiego, Krzysztofa Mroziewicza
20.30: wernisaż wystawy fotografii Yany Sistovari i Włodzimierza Staniewskiego