Wieczór autorski Wojciecha Kassa

W tym roku przypada jubileusz 50.lecia urodzin Wojciecha Kassa oraz 30.lecie jego debiutu poetyckiego. Z tej okazji w Bibliotece Toposu ukazał się jego tomik poetycki Ba! i dwadzieścia jeden wierszy. Natomiast na przełomie lipca i sierpnia w tej samej serii ukaże się wybór wierszy Wojciecha Kassa Modlitwa o łagodność zawierający wiersze z lat 1997-2003.
Gościnnie wystąpi kompozytor, poeta, pieśniarz, malarz – Mirosław Czyżykiewicz.

Wojciech Kass (ur. 1964 r.) ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. W 1997 r. zamieszkał na Mazurach. Tam wraz z żoną opiekuje się Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury. Uhonorowany nagrodą Nowej Okolicy Poetów, nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodą Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach. Był też dwukrotnie nominowany do Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur.
Jest autorem m.in. książki eseistycznej „Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” (2004) – nominowanej do Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za 2004. Wydał tomiki poetyckie: Do światła (1999), Jeleń Thorwaldsena (2000) – za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach oraz Prószenie i pranie (2002), Przypływ cieni (2004) i Gwiazda Głóg (2005) – nominowanego do Wawrzynu w 2005. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN CLUBU. Stypendysta Ministerstwa Kultury. Został uhonorowany nagrodą Nowej Okolicy Poetów za dorobek poetycki. Jest członkiem redakcji Toposu). Prowadzi warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na UJ w Krakowie. Ma dwójkę dzieci.

Mirosław Czyżykiewicz jest kultowym artystą w kręgach piosenki literackiej.
Z wykształcenia artysta grafik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Kompozytor, poeta, pieśniarz, malarz.