Wernisaż wystawy Wiktora Dyndo „Niepokój”

Jak współcześnie rozumiemy orientalizm? Czy bliski Wschód może nadal przyciągać, tym razem turpistycznymi obrazami konfliktów, wybuchów i śmierci? Co stanie się w momencie, w którym artysta estetyzuje przedstawienia wojennych tragedii? To główne pytania, wokół których została skonstruowana wystawa „Niepokój” Wiktora Dyndo w warszawskiej Galerii CONTRAST.

Wystawa Wiktora Dyndo oscyluje wokół problematyki neoorientalizmu obecnego we współczesnej ikonografii, przedstawieniach medialnych i kulturze popularnej. Artysta przygląda się współczesnym wyobrażeniom Bliskiego Wchodu i na ich podstawie tworzy malarskie komentarze, celowo pozbawione postkolonialnej egzotyki. W jego twórczości pojawiają się najważniejsze motywy wspomnianego nurtu: ksenofobia, islamofobia czy polityka strachu.

W latach 90., po I wojnie w Zatoce Perskiej, Bliski Wschód zaczęto łączyć przede wszystkim z terroryzmem, a co za tym idzie – bezwzględną walką i klęskami humanitarnymi. Obrazy bujnej przyrody, pięknych odalisek i haremów zostały zastąpione przez przerażające relacje wojenne, które bardzo szybko utrwaliły obraz współczesnego Orientu jako miejsca nieustannego zagrożenia. W swojej twórczości Wiktor Dyndo zajmuje się przede wszystkim badaniem wpływu globalnej polityki na relacje zachodzące w sferze wizualnej. Bazując na obrazach medialnych oddaje nastroje i procesy, które w jego odczuciu są obecnie kluczowe, czyli tytułowy niepokój, niestabilność, relatywizm, zmienność i lęk.

Wpisuje fotograficzne wręcz kadry współczesnego neoorientalizmu w cyfrowe ramy komunikacji internetowej. Większość kompozycji umieszcza w błękitnej lub ultramarynowej płaszczyźnie koloru, stanowiącej metaforę chmury internetowej. Zręcznie przeplata obowiązujące we współczesnych mediach masowych obrazy arabskich stref konfliktu – wybuchy bomb, płonące pola naftowe, grupy zamaskowanych terrorystów – z elementami zapożyczonymi z tradycji obrazowania mitycznego Orientu – latającymi dywanami, bujną roślinnością, wysmakowanym liternictwem. W efekcie powstają estetyzowane kompozycje, będące odbiciem przenikania się dwóch światów – wirtualnego i rzeczywistego.

***

Wiktor Dyndo (1983) – malarz. Jedyny polski artysta podejmujący w swojej twórczości tematykę przemian politycznych na Bliskim Wschodzie, globalnej polityki oraz znaczenia mediów masowych w rozwoju neoorientalizmu. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Helwan w Kairze. Jeszcze podczas studiów prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych w El-Sawy Cultural Center w Kairze i warszawskiej Green Gallery. W 2007 roku obronił dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka, za który otrzymał nagrody im. Józefa Szajny i Ewy Tomaszewskiej.

W tym samym roku odbyła się jego wystawa indywidualna w Khaneh Honarmardan (Iranian Artist Forum) w Teheranie. Od 2009 roku regularnie bierze udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Najważniejsze wystawy indywidualne: Bochenska Gallery, Warszawa (2009, 2011), Galeria aTAK, Warszawa (2013), Unit24 Gallery, Londyn (2015), Galeria Manhattan, Łódź (2016). Jego obrazy bardzo często są reprodukowane w prasie i na okładkach książek m.in. Instytutu Wydawniczego Książka i Prasa oraz Wydawnictwa WAB. Laureat I nagrody w konkursie „Obraz Przestrzeni Publicznej” Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (2009), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Jego obrazy znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych.

Wiktor Dyndo, „Niepokój”

07. 09. – 11. 11. 2018

Galeria CONTRAST

Warszawa, ul. Piękna 28/34

wernisaż: 7 września, godz. 19.00