Wernisaż wystawy Józefa Panfila

„Józef Panfil wpisuje się swą sztuką w tradycję europejskiego malarstwa pejzażowego, w którym dominuje postawa symbolistyczna, a natura traktowana jest jako zadana do odczytania tajemnica. Maluje niewielkie obrazy twierdząc, że „mały format to zwięzłość, ograniczenie się do tego co najistotniejsze. To także cichy sprzeciw wobec wrzasku wielkich płócien, typowych dla sztuki współczesnej”. Tworzy więc swoiste, malarskie haiku na cześć natury, tej południowej, rozsłonecznionej i tej polskiej, złamanej szarościami, na którą zawsze pada cień historii. Jego malarstwo to zarazem wielka szkoła pokory i empatii a także malarski dowód na realne istnienie piękna świata, piękna zakorzenionego w Transcendencji” – wspomina Łukasz Kossowski, kurator wystawy.

Józef Panfil – urodzony w 1958 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Studia ukończył w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). Dyplom uzyskał w 1984 roku w Pracowni Litografii pod kierunkiem Jerzego Grabowskiego. Brał udział w ponad stu pięćdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą. Laureat wielu konkursów malarskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1987r. W latach 2000-2010 był wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku.

Czas trwania wystawy: 14 czerwca – 8 lipca 2018
Wernisaż: czwartek, 14 czerwca 2018, godz. 18:00