Warsaw Opera Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart Kwartet smyczkowy nr 19 „Dysonansowy” C-dur KV 465

Wolfgang Amadeus Mozart Kwartet smyczkowy nr 15 d-moll KV 421/417b

Warsaw Opera Quartet: 
Michał Lisiewicz — I skrzypce
Sławomir Talacha — II skrzypce
Elzbieta Porębska — altówka
Marta Ziarko — wiolonczela