Uprzedmiotowienie Sztuki – warsztaty dla gimnazjalisów

Jedną z baz materialności dzieła sztuki może być gotowy przedmiot lub jego elementy.

To ciekawy przypadek, kiedy gotowa forma zyskuje całkiem nowe znaczenie. Najczęściej warunkiem tej transformacji jest pozbawienie przedmiotu jego użytkowości. Destrukcja staje się w tym wypadku metodą twórczą. Możliwe jest łączenie różnych przedmiotów, całkiem ze sobą „niespokrewnionych” (asamblaż). Czasem też można ukryć przedmiot, zapakować go (ambalaż), by zatrzeć jego oczywistość.

Uczestnicy warsztatów poszukają na aktualnych wystawach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przykładów różnych artystycznych zabiegów dokonanych na przedmiotach. Podejmą się też dokonania własnych „operacji” na rzeczach codziennego użytku.