TWOGETHER DUO / DUO VAN VLIET KRZANOWSKI / LASKOWSKI / WIELECKI / BLECHARZ / MOC / DUCHNOWSKI / STEEN-ANDERSEN

TWOGETHER DUO: 
Magdalena Bojanowicz wiolonczela 
Maciej Frąckiewicz akordeon 
DUO VAN VLIET: 
Rafał Łuc akordeon 
Ian Anderson altówka 

Andrzej Krzanowski Capriccio 
Mikołaj Laskowski Deep Relaxation Vol. 1 * 
Tadeusz Wielecki Dźwięczę, więc jestem ** 
Wojtek Blecharz 3rd phase 
Michał Moc A-cordeON ** 
Cezary Duchnowski cROSSFAdE 2 ** 
Simon Steen-Andersen Next to Beside Besides #0+3+6+12 ** 

** prawykonanie 
* pierwsze wykonanie w Polsce