Tomasz Saciłowski. CLFN Wystawa

Tomasz Saciłowski swoją wystawę CLFN w Miejscu Projektów Zachęty skomponował z nowych prac z pogranicza fotografii i malarstwa. Jak sam mówi, „materiałem źródłowym, z którego powstały powiększenia, są filmy negatywowe oraz slajdy zawierające zdjęcia liści, kwiatów i drzew wykonane w drugiej połowie 2016 roku (…)”. To kolejny projekt, w ramach którego artysta działa w obrębie technik fotograficznych, analizując istotę fotografii. Przy tworzeniu tych prac zwracał uwagę przede wszystkim na ich wizualność — kolor, skalę, umiejętne uchwycenie światła w obrazie. W ich opisach pojawiają się terminy technologiczne wskazujące na specyfikę poszukiwań i eksperymentów artysty w tej dziedzinie. 

Saciłowski zaprojektował ekspozycję w MPZ, uwzględniając przestrzenną specyfikę galerii, odmienną od standardowego white cube. Znalazły się tu prace oprawione w ramy i zawieszone na ścianach, lecz także dzieła w formie zasłon na dużych rozmiarów oknach na parterze czy wydruku na plastikowym podłożu zawieszonego nad schodami, w miejscu klasycznej kotary. Kompozycje w większym lub mniejszym stopniu ujawniają szczegóły wizualnych motywów będących punktem wyjścia.