Teologia Teatru: panel dyskusyjny ‚Aktor jako świadek’

Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Teatr Polski w Warszawie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Teologia teatru”, pt. 
„Aktor jako świadek”.

Goście: Joanna Szczepkowska, ks. Andrzej Luter, Adam Woronowicz
Lektura tekstów Haliny Mikołajskiej: Marta Kurzak 

Serdecznie zapraszamy!

18 czerwca, godz. 17.00, foyer Dużej Sceny, Teatr Polski, ul. Kazimierza Karasia 2. 

Wstęp wolny!