Sztuka Relacji

Po co artystom najnowsze technologie? Jak dzieło sztuki rozmawia z odbiorcą? Spróbują odpowiedzieć artyści i uczestnicy Festiwalu Sztuk Wizualnych Relacje. Pierwsza edycja festiwalu, organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury, potrwa od 5 sierpnia do 13 września.
W programie – spacery interaktywne, wystawa, warsztaty, performance oraz oprowadzenia kuratorskie.
Udział w festiwalu jest bezpłatny.

Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje skupia się na prezentacji sztuki najnowszej w sposób przyjazny dla widza, formułując klarowny i przejrzysty komunikat, skierowany do szerokiego grona odbiorców, jednocześnie podejmując temat funkcji odbiorcy we współczesnej sztuce.

„Kategoria odbiorcy i jego możliwości wchodzenia w kontakt z dziełem są jednym z ważniejszych tematów podejmowanych przez sztukę nowych mediów i sztukę interaktywną. Zmiany, jakie dokonały się w sposobie komunikacji artysty z odbiorcą, są nadal niezrozumiane przez odbiorcę sztuki. Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje ma wychodzić naprzeciw stereotypom i barierom, które posiada odbiorca sztuki, kreując przestrzeń dialogu, tak by nie dyskryminować żadnej z grup.

Charakter interaktywny sztuki najnowszej jest o tyle pomocny, że daje możliwość ukazania różnych strategii komunikacji i różnych ról, jakie przyjmuje widz w kontakcie ze sztuką nowych mediów i nie tylko” –mówi Milena Stryjewska, koordynator projektu

WYSTAWA FESTIWALOWA
Na festiwal złoży się wiele wydarzeń i działań, które odbywać się będą między 5 sierpnia a 13 września. Główną osią projektu jest interdyscyplinarna wystawa w Galerii Elektor, prezentująca interaktywne instalacje młodych polskich artystów: Pawła Janickiego, Katarzyny Kimak, Doroty Nosowicz, Martyny Poznańskiej i Krzysztofa Topolskiego.