Stalowa Art Weekend – sztuka na warszawskiej Pradze

Ulica Stalowa w Warszawie – kiedyś jedna z głównych ulic Nowej Pragi. Dziś – miejsce, które upodobały sobie galerie sztuki, pracownie artystyczne i klimatyczne knajpki. Na jej krótkim odcinku oraz w najbliższej okolicy mieści się aż sześć galerii prezentujących sztukę współczesną, m.in. malarstwo, grafikę, rzeźbę i fotografię, a także liczne lokale gastronomiczne z artystycznym zacięciem.

Zapraszamy na ulicę sztuki i kultury! Poczujcie fenomen Stalowej!

Wydarzenie koncentruje się wokół sztuki. Jego główną osią są galerie i ich artystyczny program. Dodatkowo otwarte będą pracownie artystyczne i lokale gastronomiczne znajdujące się na ulicy Stalowej. To świetna okazja do spotkań i rozmów z tworzącymi w okolicy artystami.

W każdej z galerii oprócz wystawy odbędą się wydarzenia towarzyszące (m.in. performance, spotkania z artystami). Nie zabraknie też warsztatów, projekcji filmów czy spacerów z przewodnikiem.

Szczegółowy program na stronie: http://stalowaartweekend.pl

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 

Udział biorą: Nizio Galeria, Pragaleria, Galeria Stalowa, Galeria Po Prawej Stronie Wisły, GaleriaSpektrum, Żywa Galeria Stalowa 52… a także pracownie artystyczne, lokale gastronomiczne, lokalni przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

SOBOTA 

✔ 11.00 „Galerie i PRACOWNIE artystów z ul. Stalowej i okolic. Spacer w ramach Stalowa Art Weekend 2019” Praska Ferajna, spotkanie: ul. Stalowa 56 (róg ul. Szwedzkiej)
✔ 12.00-16.00 Wystawa Jerzy Lisak „Urok Faunusa” Galeria Nizo, ul. Inżynierska 3 / Warszawa
✔ 12.00-18.00 Otwarta pracownia malarska Piotra Kojty Kowalskiego ul. Mała 12/1a / Warszawa
✔ 12.00-18.00 Otwarta pracownia Davida Patarai ul. Stalowa 18 / Warszawa
✔ 12.00-20.00 Otwarta pracownia Moniki Misztal ul. Stalowa 17/19 lok.45
✔ 12.00-20.00 Otwarta pracownia twórcza Luiza Kwiatkowska, Anna Kirejczyk, Agata Staros, Magdalena Dukaczewska Pracownia Twórcza, ul. Stalowa 13
✔ 12.00-21.00 Wystawa Oddział Przepiękny na Stalowa Art Weekend 2019, Szaweł Płóciennik (Doktor Drę) i Lena Prokopczyk (Pani Hyde) „Stalownia, ul. Szwedzka 2/4 Warszawa
✔ 12.00-21.00 Wystawa Ian Malone „Nasze nieujarzmione „Ja”” Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisły, ul. Konopacka 15 / Warszawa
✔ 12.00-21.00 Wystawa Edyta Dzierż „Strumień koloru” Galeria Stalowa, ul. Stalowa 26 / Warszawa-
✔ 12.00-21.00 Wystawa Nickita Tsoy „H U M P E R D O O” Pragaleria, ul. Stalowa 3 / Warszawa
✔ 12.00-21.00 Wystawa Agnieszka Brzozowska, Pamela Tomczyk „Spektrum sztuki” Galeria Spektrum, ul. Stalowa 38 / Warszawa
✔ 14.00 Warsztaty street art z Miss Dorys „STALOWA MARZEŃ. Wizja Najweselszej Ulicy Miasta” / muzyka kolektyw PTFM Praska Światoteka, ul. Szwedzka 6/82 / Warszawa
✔ 14.00 „Oprowadzanie kuratorskie po wystawie malarstwa Nickity Tsoya “Humperdoo” (wystawa czynna: sobota, godz. 12.00-21.00, niedziela, godz. 12.00-19.00) ” Pragaleria, ul. Stalowa 3 / Warszawa
✔ 14.00-16.00 Warsztaty garncarskie i wystawa prac Magdaleny Dukaczewskiej oraz Luizy Kwiatkowskiej Pracownia Twórcza, ul. Stalowa 13
✔ 14.00-18.00 Otwarta pracownia malarstwa artystycznego Marcina Dembowskiego ul. Stalowa 15 lok. 11 / Warszawa
✔ 15.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Iana Malone “Nasze nieujarzmione „Ja”” (uwaga dodać imię gościa) Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisły, ul. Konopacka 15 / Warszawa
✔ 16.00 Wernisaż wystawy „Moje podwórko, mój dom. Praga oczami dzieci”. Stanowisko fotograficzne White Alice i prezentacja publikacji Mamma Africa 2019 / muzyka na żywo i ekologiczny poczęstunek Praska Światoteka, ul. Szwedzka 6/82 / Warszawa
✔ 16.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie malarstwa Nickity Tsoya “Humperdoo” Pragaleria, ul. Stalowa 3 / Warszawa
✔ 17.00-21.00 Otwarta pracownia i autorska galeria fotograficzna Katarzyny Fortuny Fortunabox Fortunabox, ul. Stalowa 69
✔ 18.00 Wernisaż wystawy zdjęć i obrazów Katarzyny Fortuny „Patrząc na Mnembę” Galeria Fortunabox, ul. Stalowa 69 / Warszawa
✔ 18.00 Wernisaż wystawy „Recent Bedroom” Prymityw Dorsz Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Stalowa 28/1, Warszawa
✔ 19.00 Wernisaż wystawy Edyty Dzierż – STRUMIEŃ KOLORU – malarstwo i performance obraz_dźwięk_światło Galeria Stalowa, ul. Stalowa 26 / Warszawa
✔ 20.00 Wernisaż wystawy fotografii ulicznej Agi Pacewicz „Like people” To Się Wytnie, ul. Stalowa 46 / Warszawa
✔ 21.00 Afterparty SAW, To Się Wytnie, ul. Stalowa 46 / Warszawa

NIEDZIELA 

✔ 11.00 „STREET ART i galerie artystów Stalowej i okolic.
Spacer w ramach Stalowa Art Weekend 2019″ Praska Ferajna, spotkanie: ul. Szwedzka 7 (róg Równej)
✔ 12.00-17.00 Otwarta pracownia malarska Piotra Kojty Kowalskiego ul. Mała 12/1a / Warszawa
✔ 12.00-18.00 Otwarta pracownia Davida Patarai ul. Stalowa 18 / Warszawa
✔ 12.00-19.00 Wystawa Ian Malone „Nasze nieujarzmione „Ja”” Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisły, ul. Konopacka 15 / Warszawa
✔ 12.00-19.00 Wystawa Edytya Dzierż „Strumień koloru” Galeria Stalowa, ul. Stalowa 26 / Warszawa
✔ 12.00-19.00 Wystawa Nickita Tsoy „H U M P E R D O O” Pragaleria, ul. Stalowa 3 / Warszawa
✔ 12.00-19.00 Wystawa Agnieszka Brzozowska, Pamela Tomczyk „Spektrum sztuki” Galeria Spektrum, ul. Stalowa 38 / Warszawa
✔ 12.00-19.00 Wystawa Magdalena Jankowska „Światłem w przestrzeni” Żywa Galeria, ul. Stalowa 52 / Warszawa
✔ 12.00-19.00 Wystawa Oddział Przepiękny na Stalowa Art Weekend 2019, Szaweł Płóciennik (Doktor Drę) i Lena Prokopczyk (Pani Hyde) Stalownia, ul. Szwedzka 2/4 Warszawa
✔ 12.00-20.00 Otwarta pracownia Moniki Misztal ul. Stalowa 17/19 lok.45
✔ 12.00-20.00 Wystawa „Recent Bedroom” Prymityw Dorsz Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Stalowa 28/1, Warszawa
✔ 13.00-17.00 Otwarta pracownia malarstwa artystycznego Marcina Dembowskiego ul. Stalowa 15 lok. 11 / Warszawa
✔ 13.00-18.00 Otwarta pracownia twórcza Luiza Kwiatkowska, Anna Kirejczyk, Agata Staros, Magdalena Dukaczewska Pracownia Twórcza, ul. Stalowa 13
✔ 14.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie malarstwa Nickity Tsoya “Humperdoo” Pragaleria, ul. Stalowa 3 / Warszawa
✔ 14.00-18.00 Warsztaty sitodruku i linorytu – Grafika artystyczna w trzech odsłonach – spotkanie prowadzi Iwona Cur-Lengiewicz Galeria Stalowa, ul. Stalowa 26 / Warszawa
✔ 15.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Iana Malone “Nasze nieujarzmione „Ja”” Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisły, ul. Konopacka 15 / Warszawa
✔ 15.00 Projekcja filmu „Basquiat – Taniec ze śmiercią” To Się Wytnie, ul. Stalowa 46 / Warszawa
✔ 15.00- 19.00 Światłem i muzyką w przestrzeni – DJ Fijou na wystawie Magdaleny Jankowskiej Żywa Galeria
✔ 16.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie malarstwa Nickity Tsoya “Humperdoo” Pragaleria, ul. Stalowa 3 / Warszawa
✔ 16.00-19.00 Otwarta pracownia i autorska galeria fotograficzna Katarzyny Fortuny Fortunabox Fortunabox, ul. Stalowa 69
✔ 17.00 – 19.00 Projekcja filmu „Twój Vincent” oraz prelekcja „Moja przygoda z „Loving Vincent” Jerzego Lisaka. Wydarzenia w ramach wystawy „Urok Faunsa” Jerzego Lisaka. Galeria Nizo, ul. Inżynierska 3 / Warszawa
✔ 17.00-20.00 Wystawa Jerzy Lisak „Urok Faunusa” Galeria Nizo, ul. Inżynierska 3 / Warszawa
✔ 19.00 Spektakl teatru Bestemmia Trash Theatre Group „O zwierzętach” reż. Michał Rogulski „Stalownia, ul. Szwedzka 2/4 Warszawa