Spotkanie z Kazimierą Szczuką

W ramach cyklu dyskusji „Biografia, autobiografia, społeczeństwo” zapraszamy na spotkanie 21 kwietnia, tym razem z krytyczką literacką i działaczką feministyczną Kazimierą Szczuką. 

Marek Beylin będzie rozmawiać z Kazimierą Szczuką o mówionej autobiografii Marii Janion, wydanej w dwóch (na razie) tomach rozmów: „Janion. Transe – traumy – transgresje. 1: Niedobre dziecię” oraz „Janion. Transe – traumy – transgresje. 2: Prof. Misia”, wydane w Krytyce Politycznej w 2013 i 2014 roku.

Fascynująca opowieść Janion o swym życiu i czasach, w jakich przyszło jej działać, prowadzona i niekiedy wymuszana przez Szczukę, daje obraz biografii jako projektu intelektualnego zmagania się z rzeczywistością. To ustawiczny performans duchowości, chcącej pochwycić świat, niegdyś za pomocą marksizmu, potem strukturalizmu, a w latach 80. – przez humanistykę pojętą jako działalność transgresyjna, ukazująca nieobecne głosy i wątki w kulturze. Zwłaszcza „transgresje” Janion są dla naszej rozmowy ważne, bo w owych latach stawiały ją w kontrze do dominujących i grubych podziałów rzeczywistości: na zjednoczony naród przeciw władzy.

Porozmawiamy ze Szczuką nie tylko o publicznych i intelektualnych zaangażowaniach Janion, o jej widzeniu zbiorowości i postawie emancypacyjnej. Zajmiemy się też tym, jak kształtowała się ta autobiografia będąca po części biografią formowaną przez spojrzenie rozmówczyni.