SPOTKANIE Z GJORGJE JOVANOVIKIEM I RIGELSEM HALILIM

Spotkanie w przestrzeni wystawy Ponovo upotrebiti. Przeszłość jako kostium lub inspiracja jest okazją do poznania szerszego kontekstu sztuki i kultury współczesnych Bałkanów. Gjorgje Jovanovik to macedoński twórca multidyscyplinarny, zaangażowany w życie artystycznym regionu. Doktor Rigels Halili jest związanym z polskimi uczelniami antropologiem, filologiem i historykiem, specjalizującym się w badaniach kultury Bałkanów, zwłaszcza Serbii i Albanii.

Punktem wyjścia do dyskusji może być prezentowana w MPZ praca Jovanovika. Oni tylko czekają, aż sypnę groszem, powstała podczas rezydencji w Tiranie. W filmie wystąpił ansambl Demira Zyrko, wykonujący tradycyjny albański śpiew wielogłosowy, a tekst utworu napisał młody poeta Ruben Beqo. Archaiczna forma posłużyła autorowi do opowiedzenia o burzliwych czasach niedawnej ustrojowej transformacji i związanych z nią ekonomiczno-społecznych przemianach w regionie. Podczas wydarzenia artysta pokaże również swoje inne realizacje.

Gjorgje Jovanovik (ur. 1980, Skopje, Macedonia), ukończył wydział sztuk pięknych Uniwersytetu w Skopje. Performer, tworzy instalacje, filmy, kolaże i obrazy, dobierając medium do poruszanej tematyki. Bada relacje międzyludzkie w kontekście zmieniających się wartości, konsumpcji oraz nowoczesnego stylu życia.

Dr Rigels Halili (ur. 1975, Gijrokastr, Albania). Antropolog kultury, filolog, historyk. Od 1995 roku przebywa w Warszawie. Studiował antropologię i animację kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studia doktorskie ukończył w Szkole Nauk Społecznych PAN, a w 2009 obronił doktorat Oralność i piśmienność. Epika ludowa wśród Albańczyków i Serbów. Prowadził badania terenowe w Serbii, Albanii i Kosowie. Związany z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3

wstęp wolny