Spotkanie z dr. Piotrem Schollenbergerem towarzyszące wystawie „Corpus”

Filozof Maurice Merleau-Ponty mówi, że „widzenie jest dotykaniem za pomocą wzroku”. Dla wielu współczesnych filozofów sztuka staje się szczególną formą namysłu nad kontaktem człowieka ze światem. To, co wymyka się dyskursywnemu opisowi może zostać pokazane, zasugerowane. Postaramy się przyjrzeć tej dziwnej prezentacji, której dokonuje sztuka, łącząc obrazy i ciała, wystawiając je na nasze spojrzenie i nasz dotyk. Dlaczego pewne obrazy nas dotykają? Czym jest dotyk sztuki? Skupimy się na wybranych pracach, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób sztuka i filozofia mówią o ciele.

Piotr Schollenberger – doktor, adiunkt w Zakładzie Estetyki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fenomenologią i tradycją estetyki fenomenologicznej, a także teorią sztuki. Publikował w „Sztuce i Filozofii”, „Kontekstach”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Art Inquiry. Recherches sur les arts”. Autor książki Granice poznania doświadczenia estetycznego(Wydawnictwo Semper, w przygotowaniu), współredaktor – wraz z Iwoną Lorenc i Mateuszem Salwą – tomu Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/konteksty (IFiS PAN, Warszawa 2012). Razem z Moniką Murawską przygotowuje tłumaczenie książki Jeana-François Lyotarda Co malować? Adami, Arakawa, Buren.

sale wystawowe
wstęp wolny