Spotkanie z artystami i przedstawicielami festiwalu „Warszawa w budowie”

Spotkanie będzie poświęcone pracowniom warszawskich artystów.

W ramach zbliżającej się szóstej edycji festiwalu Warszawa W Budowie prowadzone jest badanie „Pracownie warszawskich artystów”. Organizatorom zależy, aby poznać głosy artystów i ich problemy związane z warunkami najmu lokali miejskich na pracownie w Warszawie.

Opowieści twórców będą częścią diagnozy sytuacji lokalowej w Warszawie w kontekście pracowni twórczych, a więc i codziennej pracy artystycznej. Na jej podstawie i na podstawie pozostałych elementów badania powstanie publikacja poświęcona tematowi miejskich pracowni twórczych, zawierająca rekomendacje dla Urzędu Miasta st. Warszawy. Publikacja będzie też początkiem pracy nad wpływem na zmianę systemową i kulturową w kontekście pozycjonowania roli i znaczenia pracowni twórczych wśród pracowników administracji warszawskiej.

PROWADZENIE: MARTA ŻAKOWSKA (MAGAZYN MIASTA)

MIEJSCE: PRACOWNIA KATY BENTALL (PRACOWNIA TCHORKA), UL. SMOLNA 36/11, WARSZAWA