Puppenhaus. Kuracja

“Zdrajcy narodu”, “kolaboranci” i “odszczepieńcy” to figury z okresu II wojny światowej, które powracają w dzisiejszych dyskursach narodowych i politycznych. Magda Fertacz i Jędrzej Piaskowski w swoim spektaklu chcą spojrzeć na problem zdrady i kolaboracji z perspektywy alternatywnych kodów pamięci – przemilczanych, niewygodnych, uciekających od plakatowego bohaterstwa i czarno-białego rozumienia patriotyzmu. 

Punktem wyjścia do poszukiwań jest sztuka serbskiego dramatopisarza Djordje Lebovića „Lalka z łóżka nr 21”, dotykająca moralnej oceny kobiet-więźniarek Auschwitz, które pracowały jako prostytutki w obozowym domu publicznym. Konstruując teatralną fantazję na temat wojennej historii, twórcy zadają szereg pytań dotyczących stygmatyzacji, karania i oceny ludzi, którzy z różnych powodów podczas okupacji uciekali od heroizmu, obowiązku walki oraz poświęcenia życia dla ojczyzny.

W jaki sposób konstruowana jest pamięć historyczna i moralna ocena postaw z przeszłości?
Jakie są granice intepretacji i fantazjowania na temat historii, w którą wpisane są trauma i heroizm?
Jak wyleczyć zbiorową pamięć?

Materiałem do scenariusza są m.in. losy Marii Malickiej, wybitnej przedwojennej aktorki warszawskiej, dla której zbudowano scenę przy Marszałkowskiej 8. Artystkę, oskarżoną o kolaborację z Niemcami podczas okupacji, po wojnie objęto zakazem występowania w Warszawie. Inspiracją dla spektaklu jest również postać Arletty, właściwie Leonie Bathiat, słynnej aktorki francuskiego kina i teatru lat 30. i 40., w czasie wojny utrzymującej bliskie relacje z Niemcami, po wojnie skazanej na więzienie a następnie kontynuującej karierę narodowej gwiazdy, a także historia Deutsches Filmtheater, działającego w budynku Teatru Rozmaitości podczas okupacji, oraz Mon Café, kawiarni mieszczącej się przed i w trakcie II wojny światowej w Alejach Jerozolimskich, będącej popularnym miejscem spotkań warszawskich homoseksualistów i homoseksualistek.

Spektakl zrealizowany w ramach programu Debiut TR, którego celem jest wspieranie rozwoju najciekawszych reżyserów i reżyserek teatralnych młodego pokolenia. Co roku młody twórca wybrany przez dział artystyczny TR Warszawa zapraszany jest do wyreżyserowania spektaklu w sali warsztatowej.

reżyseria: Jędrzej Piaskowski
tekst: Magda Fertacz
scenografia i reżyseria świateł: Aleksandr Prowaliński
wideo: Marta Nawrot
kostiumy: Hanka Podraza
muzyka: Jan Tomza-Osiecki
choreografia: Mikołaj Karczewski
asystent reżysera i inspicjent: Wojciech Sobolewski
kierowniczka produkcji: Natalia Starowieyska
asystentka inspicjenta: Katarzyna Gawryś-Rodriguez

obsada: Lech Łotocki, Sebastian Pawlak, Justyna Wasilewska, Agnieszka Żulewska