„Pupa” w Teatrze Wielkim (premiera)

Balet w jednym akcie
Libretto: Klara Syrewicz na motywach
Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Stanisław Syrewicz i Anna Hop ujawniają inspirację gombrowiczowską groteską. Oboje pragną przełożyć elementy symboliki pisarza na język muzyczny i wizualny. „Tak jak u Gombrowicza nie ma miejsca na liryczne zabarwienia – przypomina Syrewicz – i tak jak dramat miesza się u niego z groteską, tak w moich podszytych ironią kompozycjach nie ma miejsca na ckliwość, wzniosłość czy rozczulenia”. Ferdydurke to tyleż trudny materiał do adaptacji baletowej, co fascynujący – ciało, a raczej wyabstrahowane z kontekstu całości jego części, stanowią ważny element konstrukcji groteskowego świata utworu. Takie pojęcia, jak „pupa”, „gęba”, „łydka” czy „rozczłonkowanie” określają fenomeny społeczne i psychologiczne, które mimo upływu kilkudziesięciu lat wciąż są przerażająco aktualne.

Najbliższe spektakle: 14-15 lutego, 18-19 lutego i 22 lutego