Projekcja filmu “Edouard Glissant: One World in Relation” („Edouard Glissant: Świat w relacji”)

W 2009 roku Manthia Diawara – malijski pisarz, filmowiec i teoretyk kultury – podążał z kamerą w ślad za Edouardem Glissantem na pokładzie statku Queen Mary II w transatlantyckiej podróży z Southampton (Wielka Brytania) na nowojorski Brooklyn.

Ta poetycka medytacja znalazła swój dalszy ciąg na Martynice – w ojczyźnie Edouarda Glissanta. Ta niezwykła podróż zaowocowała powstaniem filmu “Edouard Glissant: One World in Relation”( Edouard Glissant: Świat w relacji) – intelektualnej biografii znanego teoretyka i pisarza, w której Glissant wyjaśnia szczegółowo swoją teorię relacji oraz koncepcję „całego-świata” („Tout-monde”). 

Edouard Glissant był jednym z najważniejszych myślicieli współczesnych. W latach 80. XX wieku sformułowane przez niego teorie kreolizacji, różnorodności i inności, które znalazły wyraz w książce Le Discours Antillais (1981), uznano za kanoniczne dla rodzących się studiów nad multikulturalizmem, polityką tożsamości, literaturą mniejszościową oraz czarnym atlantycyzmem. Zainspirowany filozofią Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego Glissant objaśniał historię i geografię Karaibów w kategoriach politycznych sprzeciwiając się rasizmowi we wszelkiej postaci i przywołując niezatarte piętno niewolnictwa ciążące na stosunkach między Francją i Afryką oraz wszystkimi posiadłościami zamorskimi.

W latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku Glissant rozwinął teorię, którą nazwał „Poétique de la relation” oraz „Tout-Monde”, w której uznawał pojęcie „relacji” za byt autonomiczny – przemieszcza się on między przedmiotami ofiarowując im energię, poetyckość i zróżnicowanie. W książce Philosophie de la relation Glissant posłużył się tą koncepcją, by podjąć refleksję na temat nowych znaczeń globalizacji, chaosu, przemocy, równości i sprawiedliwości.

Wstęp wolny