Próby z Sikorskiego/ czytanie, koncert, wystawa

Projekt z pogranicza teatru, muzyki współczesnej i sztuk wizualnych, którego tematem jest biografia oraz twórczość Tomasza Sikorskiego (1939-1988), pianisty, jednego z najciekawszych kompozytorów polskich II połowy XX wieku. Wydarzenie otworzy czytanie/koncert na podstawie dramatu „Holzwege” Marty Sokołowskiej w reżyserii Katarzyny Kalwat. W drugiej części wieczoru odbędzie się wernisaż wystawy prac, stanowiących wizualną interpretację wybranych utworów Tomasza Sikorskiego, przygotowanych przez studentki i studentów oraz artystki i artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Tomasz Sikorski zaliczany jest do nurtu sonoryzmu i minimalizmu. Warszawiak, syn kompozytora Kazimierza Sikorskiego, stypendysta rządu francuskiego i amerykańskiego, zmarł w 1988 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego muzyka, przekraczająca gatunkowe klasyfikacje, nie została doceniona za życia kompozytora. Dopiero w ostatnich latach zaczęto odkrywać jej nowatorstwo, radykalizm i prekursorską siłę.

CZYTANIE / KONCERT
na podstawie dramatu „Holzwege” Marty Sokołowskiej

Próba przeczytania sztuki o kompozytorze jest punktem wyjścia do opowieści o nieznanym szerokiej publiczności artyście i skonstruowania jego mitu. Aktorzy TR Warszawa spotkają się z Zygmuntem Krauzem – wybitnym pianistą i kompozytorem, prywatnie przyjacielem Sikorskiego.

reżyseria: Katarzyna Kalwat
dramaturgia: Marta Sokołowska
występują: Tomasz Tyndyk, Roma Gąsiorowska, Jan Dravnel, Zygmunt Krauze
Utwory Tomasza Sikorskiego wykona Zygmunt Krauze (fortepian).

Tekst „Holzwege” powstał w ramach stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostanie wydrukowany w „Dialogu. Miesięczniku poświęconym dramaturgii współczesnej”.

WERNISAŻ WYSTAWY

Na wystawie zaprezentowane zostaną instalacje dźwiękowo-świetlne, filmowo rysunkowe, zapisy dokumentalne i etiudy filmowe, które powstały w ramach warsztatów montażu filmowego przeprowadzonych przez Ewę Łuczak na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP w roku akademickim 2014/2015.

prezentowane prace:
„Dario ’87” Kornelia Dzikowska
„Przejście” Barbara Gryka i Jakub Gutkowski
„Bez tytułu z 72 roku” Agnieszka Wach
„Autograf” Olga Winiarczyk
„Homofonia” Dominik Tkaczyk i Kosma Kowalczyk (praca prezentowana on-line)