Portrety artystów w grafice. Ryciny z kolekcji Adama Broża

Wystawa Portrety artystów w grafice daje nam możliwość zobaczenia wizerunków artystów, których zazwyczaj znamy jedynie poprzez ich twórczość. W wielu przypadkach grafiki są jedynym źródłem wiedzy o ich wyglądzie. Ekspozycja prezentuje 73 portrety artystów włoskich, niemieckich, francuskich i holenderskich, tworzących od wczesnego renesansu po późny klasycyzm. W dziale obejmującym renesans pokazujemy wizerunki Michała Anioła, Donatella, Filippa Brunelleschiego czy Albrechta Dürera. Barok to przede wszystkim artyści holenderscy: Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn oraz Anton van Dyck, włoscy: Michelangelo Merisi da Caravaggio i Gianlorenzo Bernini, francuscy: Charles Le Brun, Robert Nanteuil i Claude Mellan. Klasycyzm reprezentują portrety takich artystów jak Antonio Canova i Bertel Thorvaldsen. Ryciny w większości wykonane zostały przez znakomitych sztycharzy i przedstawiają wysoki poziom artystyczny, a w wielu przypadkach również ciekawą proweniencję. Wystawa w Zamku Królewskim jest pierwszą publiczną prezentacją kolekcji Adama Broża.

Adam Broż, historyk sztuki, fotograf, dziennikarz, życie prywatne i zawodowe związał z Rzymem, w którym mieszka od 1965 r. W latach 1969 – 1979 pełnił funkcję sekretarza Fundacji Rzymskiej J.S. Umiastowskiej oraz osobistego sekretarza Emeryka Hutten-Czapskiego juniora, wybitnego kolekcjonera zasłużonego dla kultury polskiej. Od roku 1968 był administratorem hospicjum Związku Polskich Kawalerów Maltańskich (później Domu Maltańskiego). Za zasługi dla Zakonu Maltańskiego został odznaczony  w 1987 r. krzyżem zwykłym, a w roku 2001 krzyżem komandorskim Pro Merito Melitensi. Równocześnie z powodzeniem oddawał się wielkiej pasji – dziennikarstwu. Jego liczne artykuły, w tym te popularyzujące historię sztuki, ukazywały się w najbardziej poczytnych czasopismach w kraju i za granicą. W swoich pracach zajmuje się działalnością Polaków we Włoszech. Jest autorem wielu publikacji dotyczących Rzymu, w tym przewodnika Rzym po polsku.