Portret rzeczy – spotkanie z Edith Dekyndt

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza do Muzeum nad Wisłą na spotkanie z Edith Dekyndt.

Instalacja „Portret rzeczy” Edith Dekyndt zwraca się ku temu co nie-ludzkie: ku innym żywym istotom, ku materii rzeźby i przyrody: to akwarium, w którym zanurzona w wodzie tkanina przybiera atrybuty podwodnego bytu i niejako ożywa na naszych oczach, zacierając granicę między organicznym a nieorganicznym. W niepokojącej, onirycznej instalacji, przypominającej eksponat z muzeum historii naturalnej, kumuluje się fascynacja materią nieożywioną, granice jej poznania i doświadczenia.

Portret rzeczy przedstawia tym samym „obce ciało”, niepokojące przeobrażenie rodem z prozy Franza Kafki, którego artystka często cytuje – metaforycznie i wyobrażeniowo – w swojej twórczości. Jej rzeźbom blisko do „odradka”, kafkowskiego bohatera opowiadania „Troska ojca rodziny”, którego dynamiczna tożsamość nie wywodzi się z stabilności, ale z ciągłego ruchu i przekształcenia, którym się on nieustannie poddaje.

Na spotkaniu rozmawiać będziemy o tej i innych realizacjach artystki w szerszym kontekście jej twórczości i zainteresowań.

Spotkanie w języku angielskim poprowadzi Marta Dziewańska.

Bio:

Edith Dekyndt jest belgijską artystką, autorką rzeźb, obrazów, instalacji i filmów. Egzystencjalny minimalizm jej prac dialoguje z innymi dyscyplinami wiedzy takimi jak biologia eksplorując pierwotne, organiczne procesy kumulacji i rozpadu. Jej prace pokazywane były na wielu na wielu wysta­wach indy­wi­du­al­nych (Witte de With w Rot­ter­da­mie w Holan­dii, Museum of Con­tem­po­rary Arts w Grand-​​Hornu w Bel­gii oraz w Parker’s Box w Nowym Jorku w USA, WIELS w Brukseli) i zbiorowych.