Polskim Okiem – Jerzy Wójcik

Zwykle, kiedy mówimy o autorze zdjęć filmowych, że był czy jest wybitnie utalentowany, mamy na myśli głównie jego umiejętność idealnego dostosowania obrazu w dziele filmowym do scenariusza, tak by obraz nie stał się sztuką dla sztuki.

Wybitność Jerzego Wójcika (1930-2019), absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi (1955), odpowiadała tej charakterystyce, ale zarazem wykraczała poza jej ramy. Wójcik odcisnął na warstwie wizualnej filmów ze swego dorobku znak szczególny: wniósł do niej – jak po nim wielu jego uczniów – pierwiastek intelektualny. Dla Wójcika – erudyty imponującego wiedzą o historii i teorii sztuki, literatury, kina – światło, kolor, przestrzeń, materia były narzędziami interpretacji filmowanej rzeczywistości, budowania metafory, odsyłania widza poprzez to, co namacalne w obrazie filmowym, do tego, co w nim duchowe.

„Potop, „Krwawa bajka, „Eroica”, „Samson”, „Nikt nie woła”, „Popiół i diament”, „Ryś”, „Faraon” ukażą wszechstronność talentu filozofa kamery, jak nazywano zmarłego 4 kwietnia artystę. Przekonać o niej mają dzieła z kanonu polskiej szkoły filmowej, której Wójcik był jednym z czołowych operatorów, ale i mniej znane („Samson” Andrzeja Wajdy, „Ryś” Stanisława Różewicza, jugosłowiańska „Krwawa bajka” Branimira Tori Jankovicia). Przegląd otworzą i zamkną filmy widowiskowe – „Potop” Jerzego Hoffmana i „Faraon” Jerzego Kawalerowicza, dość wyjątkowe w twórczości Jerzego Wójcika, niemniej też obrazujące jego refleksyjne podejście do sztuki operatorskiej i kina w ogóle.

W programie:

POTOP REDIVIVUS, reż. Jerzy Hoffman, Polska 1974, 315 minut
9 maja, godz 18:00, sala Mała Czarna

KRWAWA BAJKA (Krvava bajka), reż. Branimir Tori Janković, Jugosławia 1969, 88 minut
31 maja, godz 18:00, sala Mała Czarna

EROICA. SYMFONIA BOHATERSKA W DWÓCH CZĘŚCIACH, reż. Andrzej Munk, Polska 1957, 78 minut
28 maja, godz 18:00, sala Mała Czarna

SAMSON, reż. Andrzej Wajda, Polska 1961, 117 minut
20 maja, godz 19:00, sala Mała Czarna

NIKT NIE WOŁA, reż. Kazimierz Kutz, Polska 1960, 88 minut
23 maja, godz 20:00, sala Mała Czarna

POPIÓŁ I DIAMENT, reż. Andrzej Wajda, Polska 1958, 110 minut
24 maja, godz 20:00, sala Mała Czarna

RYŚ, reż. Stanisław Różewicz, Polska 1981, 82 minuty
28 maja, godz 20:00, sala Mała Czarna

FARAON, reż. Jerzy Kawalerowicz, Polska 1966, 180 minut
29 maja, godz 19:00, sala Mała Czarna

Uwaga: godziny seansów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie aktualnego repertuaru na stronie http://www.iluzjon.fn.org.pl/.

Więcej: http://bit.ly/2W9zQNa