Półprawda | Half–Truth

Prace współczesnych artystów i artystek z Europy Środkowo-Wschodniej ze zbiorów Art Collection Telekom / Works by Central and Eastern European contemporary artists from Art Collection Telekom

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
Xawery Dunikowski Museum of Sculpture at Królikarnia Palace 

Otwarcie: 10/09/2017 / 18.00
Wystawa otwarta: 22/10/2017
Wstęp wolny 

Artyści i Artystki / Artists: Nevin Aladağ, Anatoly Belov, Geta Brătescu, Braco Dimitrijević, Stanisław Dróżdż, Petra Feriancová, Vladimír Houdek, Hristina Ivanoska, Pravdoliub Ivanov, Mi Kafchin, Šejla Kamerić, Genti Korini, Eva Koťátková, Katarzyna Krakowiak, Zofia Kulik, Nino Kvrivishvili, Little Warsaw, Piotr Łakomy, Vlad Nancă, Paul Neagu, Ioana Nemes, Paulina Ołowska, Roman Ondák, Cristian Răduţă, Stepan Ryabchenko, Slavs and Tatars, Iza Tarasewicz

Kuratorzy : Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher, Ewa Kozik

Kolekcja sztuki gromadzona od siedmiu lat przez firmę Deutsche Telekom koncentruje się na współczesnej scenie artystycznej krajów, które do 1989 roku pozostawały za żelazną kurtyną. Wystawa w Królikarni stanowi szeroką prezentację prac twórców z Albanii, Bośni, Bułgarii, Czech, Gruzji, Macedonii, Polski, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy oraz Węgier. Odnosząc się do wydarzeń historycznych oraz indywidualnych doświadczeń nierozerwalnie związanych z konkretnymi regionami geograficznymi, prezentowane dzieła posługują się międzynarodowym językiem artystycznym oraz komentują znacznie bardziej uniwersalne i aktualne kwestie.