Polowanie na motyle. Konkurs dramaturgiczno-reżyserski

Chcesz reżyserować? Zgłoś się do konkursu Polowanie na motyle i zadebiutuj w Teatrze Ochoty!

▬ dla kogo: debiutujący reżyserzy i reżyserski do 30 roku życia, absolwenci, studenci i studentki ostatnich lat wydziałów reżyserii
temat: Solaris
termin zgłoszeń: do 14 października 2019
▬ etapy konkursu: zgłoszenia z eksplikacją reżyserską, rozmowa kwalifikacyjna, praca studyjna z aktorami, pokaz z udziałem publiczności
▬ nagroda: debiut reżyserski na scenie Teatru Ochoty w sezonie 2019/2020

Regulamin konkursu

Teatr Ochoty ogłasza kolejną edycję konkursu Polowanie na motyle. Tym razem poszukiwani są młodzi reżyserzy i reżyserki lub tandemy dramaturgiczno-reżyserskie, a wiodącym tematem konkursu jest „Solaris” Stanisława Lema. Termin zgłoszeń do 14 października!
Konkurs Polowanie na motyle, sztandarowy projekt Teatru Ochoty, składa się z kilku etapów:

▬ Zgłoszenia
Konkurs jest skierowany do debiutujących reżyserów i reżyserek do 30 roku życia, absolwentów, studentów i studentek ostatnich lat wydziałów reżyserii
W pierwszym etapie należy przesyłać zgłoszenia w formie koncepcji adaptacji i eksplikacji reżyserskiej Solaris Stanisława Lema z propozycją obsady (od 2 do 4 aktorów).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres motyle@teatrochoty.pl w terminie do 14 października 2019 roku.

▬ Rozmowa
Do drugiego etapu zakwalifikuje się 6 najciekawszych koncepcji (wyniki tego etapu zostaną ogłoszone do 24 października 2019). Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę na temat adaptacji i koncepcji reżyserskiej. Rozmowy odbędą się w dniach 28 – 30 października 2019.
Następnie z tej grupy zostaną wyłonione trzy osoby/tandemy, które w okresie od 4 do 28 listopada 2019 r. będą zobowiązane do ostatecznego przygotowania adaptacji reżyserskiej. W tym czasie uczestnicy konkursu będą mogli skorzystać z konsultacji reżyserskiej z Igorem Gorzkowskim – dyrektorem artystycznym Teatru Ochoty.

▬ Praca studyjna
Trzech finałowych uczestników konkursu weźmie udział w siedmiodniowej pracy studyjnej w dniach 2 – 8 grudnia 2019 r. podczas której, wraz z wybranymi w porozumieniu z Teatrem Ochoty aktorami, przygotują pokaz teatralny na podstawie przedłożonej adaptacji. Teatr Ochoty udostępnia swoją scenę oraz sprzęt.

▬ Pokazy z udziałem publiczności
8 grudnia 2019 r od. g. 17.00

▬ Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia 2019 r.

▬ Nagroda główna
Debiut reżyserski na scenie Teatru Ochoty w sezonie 2019/2020