Oprowadzanie Roberta Rumasa towarzyszące wystawie „PRAWDA PIĘKNO DOBRO. Z kolekcji Zachęty”

Oprowadzanie Roberta Rumasa towarzyszące wystawie „PRAWDA PIĘKNO DOBRO. Z kolekcji Zachęty”.

Na zdjęciu:Robert Rumas, B.H. i O. (BÓG w mojej OJCZYŹNIE jest HONOROWY), 1993; PRAWDA PIĘKNO DOBRO. Z kolekcji Zachęty, widok ekspozycji, Warszawa 2015, fot. Marek Krzyżanek

„Sztuka krytyczna z kolekcji Zachęty”

Historia tworzenia kolekcji Zachęty jest skomplikowana, z niespodziewanymi zwrotami akcji, jak np. utrata zbiorów po wojnie na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie. Świadome budowanie obecnej kolekcji rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy jako trafiły do niej dzieła sztuki krytycznej — wówczas jeszcze nierozpoznanej. Na wystawie przyjrzymy się pracom Katarzyny Kozyry, Roberta Rumasa, Zbigniewa Libery, Joanny Rajkowskiej, które staną się pretekstem do omówienia problemu sztuki krytycznej w szerszym kontekście.

Wstęp wolny