Oprowadzanie kuratorskie: Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie

spotkanie z kuratorem wystawy, dr Piotrem Rypsonem, wicedyrektorem ds. naukowych i kuratorem Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie

Wystawa prezentuje artystyczne relacje awangardowej sztuki i literatury początków XX wieku, za punkt odniesienia przyjmując twórczość Tadeusza Peipera, wybitnego poety, krytyka i teoretyka sztuki. Przygotowana wspólnie z hiszpańskim środowiskiem kulturalnym, w którym niegdyś aktywnie działał Peiper, podkreśli artystyczne i kulturalne związki obu krajów.

zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu na wystawę / ok. 90 min / obowiązują zapisy