„O szczęściu” – wernisaż projektu

W 1947 roku w Krakowie wydano pierwszą wersję rozprawy filozoficznej Władysława Tatarkiewicza pt. „O szczęściu”. Według biografa Tatarkiewicza – Marka Jaworskiego „rozprawa zawiera przegląd podstawowych koncepcji szczęścia i dróg jego osiągania (…). Nie jest to poradnik praktyczny, ale głęboka refleksja nad jedną z fundamentalnych kategorii etycznych”.
Sztuka, podobnie jak filozofia ‘bierze na warsztat’ te zjawiska, zagadnienia, które nie dają się łatwo opisać, policzyć i, które stanowią zasadniczą, a zarazem niełatwą wiedzę o życiu codziennym.

W czasach, kiedy nic nie jest pewne, chaotyczny świat polityki zagraża poczuciu bezpieczeństwa, pośród informacji o kryzysach finansowych, bezrobociu młodych, podsłuchach, podofilii i smogu pytania dotyczące tego „jak żyć?” oraz „jak być szczęśliwym?” nieustannie powracają.
A szczęście – może istnieć niezależnie od czasu, miejsca i okoliczności. Jest poszukiwane przez wszystkich ludzi i dotyczy każdego z nas. Dla każdego składa się z różnych elementów i zmienia z biegiem lat, weryfikuje pod wpływem doświadczeń.

Projekt to wakacyjny festiwal instalacji miejskich, którego tematem przewodnim jest SZCZĘŚCIE. „O szczęściu” łączy ze sobą sztukę w przestrzeni publicznej czy pozagaleryjnej z dialogiem, interakcją i niespodzianką.

Wernisaż:
5 lipca, sobota
godz. 19:00
Domki Fińskie, ul. Jazdów

Finisaż:
30 sierpnia

Uczestnicy:
Natalia Czerkawska, Anna Dobrak, Aleksandra Grudzińska, Marta Uczciwek, Daria Mielcarzewicz, Sylwia Sieczkowska, Kamila Grzybowska – Sosnowska, Małgorzata Miłosz-Cielma, Dennis Trusov, Maciej Kacprzak, Tessa Wasilewska, Tatiana Reut, Izabela Wojciechowska, Katarzyna Kwiatkowska i Grzegorz Simborowski, Dorota Okulicz i Aleksandra Gwardys, Hanna „Pandorella” Olszewska, Mladen Petrov, Anna Skopińska, Agnieszka Skopińska, Joanna Kozera.