Nové skladby z krajín V4

V roku jubilejného 60. ročníka Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Varšavská jeseň sa združili štyria organizátori z krajín V4, aby objednali a uviedli premiéry nových skladieb žijúcich skladateľov.
Slovensko bude zastupovať novinka od Jany Kmiťovej – „Gesichtsstudien”, Českú republiku Martin Wiesner so skladbou „Raindrops on Plastic Rooftops”. Maďarsko András Gábor Virágh so skladbou „Metamorphosis” a Poľsko uvedie „Karpaty” Jakuba Szafrańskiego. Skladby zaznejú v podaní Orkiestra Muzyki Nowej pod taktovkou Szymona Bywalca.

Skladba Jany Kmiťovej vznikla na podnet Waves Bratislava, ktorý je aj slovenským partnerom v projekte. Slovenskú účasť a vznik novej skladby podporil Fond pre umenie.
Koncert, ktorý finančne podporilo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, je súčasťou iniciatívy Central European Music Forum, ktorá si kladie za cieľ zintenzívniť spoluprácu krajín V4 v oblasti hudobnej kultúry. Koncert sa koná pod patronátom Ambasádorov krajín V4.